Za silne parcie na pęcherz?

Odczuwacie Państwo parcie na pęcherz i jesteście codziennie “obciążeni” zbyt małym workiem do zbiórki moczu? MiroValve® stanowi ułatwienie w Państwa codziennych aktywnościach.

MiroValve® rewolucja wsród wentyli do cewników

Najnowszy produkt MiroValve® jest rewolucyjnym odkryciem, które umożliwia każdemu pacjentowi maksymalną jakość życia. Lekarze, którzy troszczą się o swoich pacjentów, przepisują tylko wentyl do cewnika MiroValve®.1. Prosty

Obsługa wentylu do cewnika MiroValve® jest prosta i łatwa.

2. Innowacyjny

Technika MiroValve® z automatycznym zatrzymaniem jest rewolucyjna.

3. Nowoczesny

Zatyczki do cewników nie są produktem na czasie. MiroValve® wyparł je z rynku.

4. Szybki

Wprowadzanie wentylu do cewnika pęcherzowego i worka do zbiórki moczu jest zaskakująco szybkie.

5. Uniwersalne zastosowanie

MiroValve® pasuje do wszystkich powszechnie znanych stałych cewników.


MiroMed® Pfleiderer GmbH Germany, Lindleystraße 12 | 60314 Frankfurt a.M.

 

Telefone: +49 69 48 98 78 0

Fax: +49 69 48 98 78 70

 

Nawiązanie kontaktu poprzez e-mail:

mail@miromed.de


Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie! Um Ihnen den Umgang mit einem Blasenkatheter zu erleichtern, haben wir dieses moderne Katheterventil entwickelt. Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Ventils die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Eine gute Besserung wünscht Ihnen Ihr Team der MiroMed®.

Rozpakować

Proszę chwycić opakowanie za oba uchwyty i pociągnąć w przeciwnym kierunku. Proszę uważać na to, aby wentyl nie wypadł na podłogę i nie uległ zabrudzeniu.

Mocowanie do cewnika

Proszę trzymać wentyl z zasuwą (4) na wysokości oczu. Nakładka stożkowa (3) skierowana w Państwa stronę. Mocno wcisnąć nakładkę stożkową (3) w lejek (1) cewnika. Wentyl jest skonstruowany w taki sposób, że samoistnie utrzymuje się na cewniku.

Opróżnianie pęcherza moczowego

W celu opróżnienia pęcherza moczowego, proszę trzymać przedni koniec (5) wentylu nad muszlą klozetową lub innym naczyniem i pociągnąć za zasuwę (4) w kierunku cewnika. Proszę puścić zasuwę (4) po opróżnieniu pęcherza moczowego; wentyl zostaje zamknięty.

Użytkowanie w nocy

W nocy proszę wsunąć stożkową nasadkę worka (6) do zbiórki moczu w przedni koniec (5) wentylu. Specjalny eleastyczny materiał powoduje samoutrzymywanie się. Proszę delikatnie przesunąć palcem nad zasuwą. Jeśli daje się ona poruszać lekko bez oporu, nasadka worka do zbiórki moczu jest wystarczająco głęboko wsunięta, połączenie jest prawidłowe. Wentyl jest w tym położeniu otwarty, mocz może płynąć. Proszę uważać, żeby wężyk połączeniowy (7) nie uległ złamaniu. Rano proszę mocno przytrzymać wentyl za przedni koniec (5) i wyciągnąć połączenie z wentylem (6). Zawór zamyka się przy tym automatycznie. Można usunąć worek do zbiórki moczu (8).

Czyszczenie wentylu

Proszę mocno przytrzymać wentyl za jego przedni koniec (5) i wyciągnąć wężyk połączeniowy wentylu (6) z przedniego końca wentylu (5). Wentyl zamyka się przy tym automatycznie. Przedni koniec wentylu (5) zwilżyć przeznaczonym do celów medycznych środkiem dezynfekcyjnym do zastosowania metodą natryskową i chwilę odczekać. Nigdy nie rozpryskiwać środka dezynfekcyjnego na oczy lub genitalia. Jeśli jednak doszło do takiego przypadku, należy miejsce narażone na działanie środka dezynfekcyjnego przemyć obficie wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stożkową nakładkę wentylu (3) wyciągać z lejka jak najrzadziej, aby zminimilizować ryzyko nagromadzenia się bakterii. W przypadku pytań, proszę zwrócić się do opiekującego się Państwem lekarza. Zaleca się noszenie rękawic w trakcie przeprowadzania dezynfekcji.

Przerwa w użytkowaniu na wymianę

Okres użytkowania określa opiekujący się Państwem lekarz. Zaleca się wymieniać MiroValve® równocześnie z wymianą stałego cewnika pęcherzowego, ponieważ jest to produkt medyczny jednorazowego użytku. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się, pozostawić MiroValve® stale podłączony do stałego cewnika pęcherzowego i wymieniać go jednocześnie z wymianą cewnika.

Wykluczenie odpowiedzialności. W przypadku przygotowania do ponownego wykorzystania może dojść do zmiany fizykalnych, chemicznych i/lub biologicznych właściwości produktu.


Jak mogę zamówić MiroValve®?

Możecie Państwo zamówić MiroValve® poprzez e-mail lub orders@miromed.eu lub poprzez fax +49 69 48987870 lub telefonicznie po numerem telefonu +49 69 489878-0 (Niemiecki/Angielski).

Jak długo może być używany MiroValve® , wzgl. jakie okresy pomiędzy poszczególnymi wymianami są stosowane?

Okres stosowania zasadniczo określa lekarz. Nasze doświadczenie wskazuje aby, wymieniać MiroValve równocześnie z wymianą stałego cewnika pęcherzowego, ponieważ chodzi tutaj - jak również w przypadku cewnika - o produkt medyczny jednorazowego użytku. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy podłączyć MiroValve® stale do stałego cewnika pęcherzowego i nosić pod bielizną przez ten okres. MiroValve® należy wymienić równocześnie z wymianą stałego cewnika pęcherzowego.

W jaki sposób należy czyścić i dezynfekować MiroValve® ?

MiroValve® jest łatwy do wyczyszczenia i do przeprowadzenia dezynfekcji. W instrukcji użycia, która jest dołączona do każdego wentylu, został opisany proces czyszczenia i dezynfekcji. Instrukcja użycia patrz tutaj:

Jakim środkiem dezynfekcyjnym należy dezynfekować MiroValve® ?

Jest to uzależnione od określonego przez producenta obszaru zastosowania oraz od tego, do jakiego zastosowania został on dopuszczony. Proszę zwrócić się do wybranego przez Państwa producenta środka dezynfekcyjnego. Wielu pacjentów ma dobre doświadczenia przy zastosowaniu Octenisept® jako środka dezynfekcyjnego.

Czy jest dozwolone rozłączenie (rozdzielenie połączenia z cewnikiem pęcherzowym)?

W kręgach specjalistów jest to nadal kontrowersyjnym tematem. Niektórzy specjaliści powołujac się na wytyczne Instytutu Roberta Kocha (RKI) z Niemiec, odradzają rozłączanie w obrębie zamknietego systemu. Inni specjaliści są zdania, że rozłączenie takiego systemu przy zachowaniu sterylnych warunków ma sens ze względu na zagwarantowanie pacjentowi dużej swobody. Praktyka przemawia za ostatnią opinią. Dla pacjentów z atonią pęcherza poruszających się samodzielnie noszenie worka do zbiórki moczu nie jest wskazane. Naszym zdaniem można znacznie poprawić komfort pacjenta w czasie "bez worka" (brak konieczności ciągłego poruszania się i dźwigania mało wygodnego i nieprzyjemnie pachnącego worka). Wymogiem jest zachowanie warunków sterylnych w trakcie łączenia i rozłączania MiroValve®. W instrukcji obsługi została zawarta taka informacja (dezynfekcja metodą rozpryskową, noszenie medycznych rękawiczek).

Czy MiroValve® zapobiega przedostawaniu się zarazków?

MiroValve® jest skonstruowany w taki sposób, że zwiększa komfort pacjenta i zamyka się szczelnie na przedostawanie się powietrza i cieczy. Ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne i ze względów konstrukcyjnych, montaż szczelnych na przedostawanie się bakterii filtrów lub podobnych nie jest sensowny. W trakcie użytkowania należy stale przestrzegać środków zapobiegawczych dt. sterylności. Nie można jednak zagwarantować, że nie przedostaną się żadne zarazki. Takiej gwarancji nie ma również w przypadku użytkowania zatyczek do cewników lub innych wentyli do cewników. Wprost przeciwnie: właśnie w przypadku użytkowania zatyczek do cewnika rzadko pracuje się w sterylnych warunkach. W poszczególnych przypadkach lekarz zadecyduje po rozważeniu ryzyka i korzyści, czy należy zastosować zawór do cewnika, wzgl. MiroValve®, czy też nie.

* Ze względów prawnych prosimy o zrozumienie; nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów. Udzielone zalecenia nie są wiążące.
Company
MiroMed Pfleiderer Medical Produkte GmbH
Address
Lindleystr. 12 | 60314 Frankfurt a.M. | Germany
Phone
+49 69 48 98 78 0
Fax
+49 69 48 98 78 70
Email
mail@miromed.de
Managing Director
Richard Pfleiderer
Register Court
Amtsgericht Frankfurt | HR B 74757
VAT-TAX-ID
DE812905876
Copyright
All information on this website is protected by copyright. This applies in particular to all content, images and brand names, even if these are not marked separately.
Data Processing
In the log files of the server, data is automatically stored temporarily, which your browser transmits to us. These are IP address, referrer URL, browser type, operating system, time and date of the web server request.
Right
If you have further questions regarding the treatment of your data, then simply send an email via the contact form or write us a letter to the above address.
Consumer Arbitration
As a precaution, MiroMed Pfleiderer Medical Produkte GmbH declares its waiver of voluntary participation in a dispute resolution procedure before a consumer arbitration board according to section 36 of the German Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (consumer dispute resolution law).